Aos emigrantes

Estatuaria baseada nun deseño de Luis Seoane