Sen título

Na lembranza das vítimas do accidente de tren en Santiago de Compostela (24 de xullo de 2013)

Toel Moum