Efímero

Xanela ao vento

Lúa de sangue

Dende Mendoza (Arxentina), Raf Tou mándame esta foto do derradeiro eclipse para compartirla con vos. Na parte superior está Marte. A esquerda Saturno.

© Raf Tou, 2014

Sinfonía

Sinestesia tonal III

Como de soño

Sinestesia tonal II

Tropo de percepcións con diferentes sentidos

“Cántas veces as túas mans son as ondas da mar!”
Toel Moum

Respiración