Gallaecia Petrea

En Santiago cando chove… chove dabondo!

A pena da Solavada

Aquel que quera ser afortunado en amor terá que esperar a suba da marea e deixarxe cobrir por ela.

Top Model

Happy sunday, friends !

A dúbida

“Galiza an old nation in the european “finisterrae”, with own language and culture.”

Galiza unha anterga nazón no “finisterrae” europeo, con lingua e cultura de seu

Toel Moum

A Casa de Manuel Curros Enríquez (1851-1908) en Celanova

http://www.currosenriquez.es/

A Casa de Eduardo Pondal (1835-1917) en Ponteceso

http://www.himnogallego.com/galego.htm

A Casa da Matanza de Rosalía de Castro (1837-1885) en Padrón

http://rosaliadecastro.org/

A Casa de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez CASTELAO (1886-1950) en Rianxo

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%ADguez_Castelao (english)